Contact

Bij wie moet ik zijn?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris via penningmeester@bcolympia56.nl. Voor specifieke vragen over de jeugd, de selectie, de recreanten of sport overdag kunt u  contact opnemen met de contactpersoon van deze afdelingen (zie het kopje afdelingen).

Je kunt contact opnemen met de contactpersoon van de afdeling waar je zou willen spelen (zie het kopje ‘afdelingen’ ). Je kunt ook gewoon een keer langskomen in de sporthal tijdens zaaluren, een afspraak is niet nodig. Kijk hier voor meer info over het lidmaatschap.

Voor alle zaken met betrekking tot de competitie kunt u contact opnemen met onze competitieleider via competitie@bcolympia56.nl

Voor alle zaken omtrent PR en mediazaken kunt u contact opnemen met onze voorzitter Patrick Burhenne voorzitter@bcolympia56.nl

Voor alle zaken omtrent sponsoring kunt u contact opnemen met onze voorzitter Patrick Burhenne voorzitter@bcolympia56.nl

Ja, u kunt altijd terecht bij een van onze twee vertrouwenspersonen:

Monique van Wijlick
Peter Driessen

Trainers coaches dienen zich ten alle tijde te houden aan de gedragscode van het centrum voor veilige sport.

Adressen

Sporthal Gulick

Routebeschrijving via Google maps
De Drink 7
5932 CP Tegelen
Limburg, Nederland

Secretariaat BC Olympia ’56 postadres

De Drink 7
5932 CP Tegelen
Limburg, Nederland
(brievenbus van de sporthal)

Beheer kantine en sporthal / Stichting Gulick

De sporthal en de kantine worden beheerd door Stichting Gulick. Voor zaken hieromtrent kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Marcel Reitsma.

Bestuur

Voorzitter – Patrick Burhenne
voorzitter@bcolympia56.nl
06 22738461

PenningmeesterMarion v/d Beuken
penningmeester@bcolympia56.nl
077 3737862

Alg. bestuurslid / Vice-voorzitterMarcel Reitsma
recreanten@bcolympia56.nl
06 46768190

Algemeen bestuurslid / Voorzitter TC Pim Verbakel
tc@bcolympia56.nl
06 12842534

Alg. bestuurslid / Activiteitencommissie – Ilona van den Broek
ac@bcolympia56.nl

Secretaris Joyce Steegh
secretariaat@bcolympia56.nl

Afdelingen

Jeugd –  tc@bcolympia56.nl 06 48076621

Rezie Timmermans Coördinator Jeugd

Sport overdag –  sportoverdag@bcolympia56.nl 077 3731307

Miny Kuntzelaers – Contactpersoon Sport overdag

Recreanten –  recreanten@bcolympia56.nl – 06 46768190

Marcel Reitsma – Contactpersoon Recreanten

Selectie –  tc@bcolympia56.nl – 06 12842534

Pim Verbakel Voorzitter TC 

Trainers

Hoofdtrainer

hoofdtrainer@bcolympia56.nl

Luc Vandeput

Groepstrainers

 via tc@bcolympia56.nl

Ton Vonk
Jan van Wijlick
Tim Roeffen
Patrick Burhenne

Assistent-trainers

 via tc@bcolympia56.nl

Tammy Geurts
Anita Schrader

Assistent-trainers

 via tc@bcolympia56.nl

Rene Teeuwen
Christiaan Drüsedau

Commissies

Activiteiten commissie

ac@bcolympia56.nl

Joyce Bos (vz)
Kirsten Boers
Ilona v/d Broek
Angelique Drüsedau
Bianca Paar
Mike Manders

Booker Peeters

Kamp commissie

kamp@bcolympia56.nl

Tim Roeffen
Guido van Wijlick
Dries Caris
Sammy Rommerskirchen
Booker Peeters
Jules van Wijlick
Patrick Burhenne

Technische commissie

tc@bcolympia56.nl

Pim Verbakel (vz)
Rezie Timmermans (secretariaat & jeugd)
Tim Roeffen (jeugd & herenteams)
Guido van Wijlick (ccp & clubkamp.)
Jeroen Krijn (shuttles & selectie)

Sanne Peulen (selectie)
Jan van Wijlick (jeugd)

Gulicktoernooi commissie

info@gulicktournament.com

Gijs v/d Hombergh (vz)
Joyce Steegh
Devin Beckers
Sammy Rommerskirchen
Guido van Wijlick

Functies

Competitieleider / CCP

competitie@bcolympia56.nl
06 3927 5645

Guido van Wijlick

Clubkleding manager

kleding@bcolympia56.nl

Jill Steegh

Materiaal- en kantinebeheer

 recreanten@bcolympia56.nl

Marcel Reitsma

Social media

social@bcolympia56.nl

Sammy Rommerskirchen

Vertrouwenspersoon

Peter Driessen
vcp1@bcolympia56.nl
06 5236 4627

Monique van Wijlick
vcp2@bcolympia56.nl