Statuten

De statuten bevatten de grondregels van onze vereniging. Omdat de huidige statuten sterk zijn verouderd werkt het bestuur op dit moment aan een grondige revisie. Daarnaast wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Nadat het hoogste orgaan van onze vereniging, zijnde de Algemene ledenvergadering (ALV), hierover is geraadpleegd en de gereviseerde statuten zijn goedgekeurd zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd zodat ze toegankelijk zijn voor alle leden.